อ่างเก็บน้ำคลองหยา น้ำของพ่อ หล่อเลี้ยงเกษตรกร จ.กระบี่

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - เกษตรกรในจังหวัดกระบี่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานพระราชดำริก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำคลองหยา อันเปรียบได้กับ น้ำของพ่อ ที่หล่อเลี้ยงเกษตรกร

อ่างเก็บน้ำคลองหยา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สร้างขึ้นเมื่อปี 2530 จากพระราชดำริของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินประทับ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

ครั้งนั้น นายปั้น ประชาบุตร ประธานนิคมสหกรณ์อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ได้ถวายรายงานความเดือดร้อนเรื่องการขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตรช่วงหน้าแล้ง แต่เมื่อถึงฤดูฝนมักจะประสบปัญหาน้ำท่วม ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ พร้อมทั้งระบบส่งน้ำผ่านไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ทำให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชผักและทำนาได้ผลผลิตดีตลอด 30 ปี นับตั้งแต่มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหยา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เกษตรกรบอกว่า อ่างเก็บน้ำคลองหยา เปรียบได้กับ น้ำของพ่อ ที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกร

TAG : ในหลวงรัชกาลที่ 9โครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำคลองหยาน้ำของพ่ออ่างเก็บน้ำกระบี่

คลิปที่เกี่ยวข้อง