วันแรก! เริ่มใช้รถมินิบัสคันใหม่แทนรถตู้โดยสาร นำร่อง 100 คันในปีนี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - วันนี้เป็นวันแรกที่ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารต่างจังหวัด เริ่มนำรถมินิบัสคันใหม่มาให้บริการแทนรถตู้โดยสาร นำร่อง 100 คันในปีนี้ รถโฉมใหม่และการให้บริการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ติดตามจากรายงานของคุณกานต์กมล วงศ์วิลัย

การแก้ปัญหาความปลอดภัยและข้อร้องเรียน จากการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะเริ่มชัดเจนขึ้น หลัง กรมการขนส่งทางบก มีมติปลดระวางรถตู้โดยสารต่างจังหวัดที่อายุใช้งานครบ 10 ปี เป็นรถโดยสารเล็ก หรือมินิบัส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา แม้ผู้ประกอบการจะยังเดินหน้าเรียกร้องมาตรการเยียวยา แต่หลายรายก็ปรับตัว นำรถมินิบัสใหม่มาวิ่งให้บริการวันนี้เป็นวันแรก

รถมินิบัสคันนี้วิ่งให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-ราชบุรี แอร์เย็นฉ่ำ รับผู้โดยสารได้ 21 ที่นั่งตามกฎหมายกำหนด มีกล้อง CCTV บันทึกความเคลื่อนไหวในตัวรถ ใช้ประตูเปิด-ปิดแบบอัตโนมัติ ที่สำคัญมีประตูฉุกเฉินที่ใช้งานได้ง่าย ถือเป็นการยกระดับทั้งคุณภาพรถและการให้บริการ ด้วยการตรวจจับความเร็ว หากวิ่งรถเกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สัญญาณจะแจ้งไปยังศูนย์จีพีเอสของกรมการขนส่งทางบกทันที

ด้านพนักงานขับรถเห็นว่า สภาพความพร้อมของร่างกาย และการรักษาวินัยจราจร เป็นหลักการสำคัญยิ่งที่จะลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุได้

นอกจากรถมินิบัสของผู้ประกอบการเอกชนแล้ว ในกลางปีหน้าเราจะได้ใช้บริการรถมินิบัสของบริษัท ขนส่ง หรือ บขส. อีก 55 คัน ซึ่งจากนี้ไป ภาพการใช้บริการรถตู้โดยสารจะเริ่มเลือนหาย โดยเฉพาะในปี 2563 รถมินิบัสจะเข้าสู่ระบบแทนรถตู้โดยสารอีกไม่ต่ำกว่า 5,000 คัน เรียกได้ว่าเป็นการปิดฉากรถตู้โดยสารสาธารณะอย่างถาวร

TAG : รถมินิบัสรถมินิบัสแทนรถตู้รถมินิบัส บขสรถตู้โดยสารรถตู้โดยสารต่างจังหวัด