ควรอ่าน! คำแนะนำด้านสุขภาพ ก่อนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


สำหรับในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งถือเป็นวันสำคัญยิ่งของพวกเราชาวไทย ที่จะร่วมกันส่งเสด็จพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายอย่างสมพระเกียรติ ซึ่งแน่นอนว่า น่าจะมีพสกนิกรชาวไทยจำนวนมาก ที่จะเดินทางเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพฯ

และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นแบบแผนเดียวกัน ทางเฟซบุ๊กเพจ กรมประชาสัมพันธ์ จึงได้เผยข้อมูลด้านสุขภาพต่างๆ ที่ถูกต้องแนะนำประชาชนทั่วไป ในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเอง

เฟซบุ๊กเพจ กรมประชาสัมพันธ์ โพสต์ข้อมูลคำแนะนำด้านสุขภาพของประชาชนก่อนเดินทางเข้าร่วม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้

โดยระบุว่า ขอให้พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งนี้ ณ. บริเวณท้องสนามหลวง โปรดเตรียมตัวในด้านร่างกายและจิตใจให้พร้อมก่อนเดินทาง คือ


     ⬛ เตรียมร่างกายให้พร้อม เช่น พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารเช้า
     ⬛ เตรียมอุปกรณ์ส่วนตัวให้พร้อม  เช่น ร่ม หมวก พัด อาหารแห้ง น้ำดื่ม หรือภาชนะสำหรับเติมน้ำ
     ⬛ เตรียมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม ชุดสุภาพสีดำ รองเท้าสีดำ(ควรเป็นรองเท้าที่สวมสบาย)                                                                    
     
 เตรียมเตรียมยารักษาโรคประจำตัว เช่น ยาดม ยาลม และสิ่งของจำเป็นไว้ตลอดเวลา
     ⬛ ศึกษาขั้นตอนและการเดินทาง เช่น จุดจอดรถ

     ⬛ กรณีนำบุตรหลานมาด้วย ให้เขียนชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้เด็กพกติดตัว
     ⬛ กรณีผู้สูงอายุ / ผู้ที่เดินทางมาคนเดียว เขียนชื่อ-สกุล ประวัติการแพ้ยาหรือโรคประจำตัว โรงพยาบาลที่รักษา หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อญาติเก็บติดตัวตลอดเวลา เพื่อเป็นข้อมูลในการดูแล หากเจ็บป่วยฉุกเฉินBUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เฟซบุ๊กเพจ กรมประชาสัมพันธ์

TAG :