คลิปที่เกี่ยวข้อง

สะเก็ดข่าว : ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 11 ตุลาคม 2560 - สะเก็ดข่าวแรกจะพาไปชมความสามารถของช่างเหล็ก ที่สร้างสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในอาชีพ ไปที่จังหวัดพังงา

คุณกฤตภาส หงอสกุล หรือ ช่างเฉ้ง ได้ทำการนำเหล็กมาดัดเชื่อมเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้อย่างสวยงาม แต่เท่านี้ยังไม่พอ ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ยังได้นำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการคิดนำเปลือกหอยมาขีดเขียนบนเหล็ก ซึ่งแต่เดิมจะต้องเสียเงินซื้อชอล์กสี งานนี้เลยสร้างแนวคิดให้เกิดการประหยัดแบบพอเพียง แถมสร้างผลงานที่น่าชื่นชมด้วย

ผลงานออกมาสวยงามทรงคุณค่ามากเลย

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 11 ตุลาคม 2560ยึดเหนี่ยวจิตใจช่างเหล็กเชื่อมเหล็กเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9พระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9