คลิปที่เกี่ยวข้อง

สะเก็ดข่าว : ต้องมีลีลา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 11 ตุลาคม 2560 - เป็นการฝึกป้องกันอัคคีภัย ที่นอกจากผู้บรรยายจะต้องมีความรู้ ความสามารถ แล้วยังต้องมีลีลาด้วย

ไปที่จังหวัดจันทบุรี เป็นโครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยในโรงแรมให้แก่พนักงานและลูกจ้างเพื่อสร้างความรู้ในการป้องกัน และเอาตัวรอดจากเหตุดังกล่าว โดยการอบรมมีการจำลองเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงลุกไหม้จากถังก๊าซ ซึ่งลูกจ้างจะต้องเข้าดับไฟ แต่สังเกตว่าหลาย ๆ คนมีอาการตื่นเต้น งานนี้เลยต้องอาศัยลีลาของครูฝึกที่ทำให้ผู้เข้าอบรมมองเป็นเรื่องปกติ ทำได้ไม่ยาก

อย่าลืมเวลาเกิดเหตุ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ "สติ"

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 11 ตุลาคม 2560ต้องมีลีลาอบรมหนีไฟ