พระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากชาร์โคล ยาวที่สุดในโลก

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - สุวิทย์ ใจป้อม ศิลปินชาวเชียงราย ผู้เคยสร้างประวัติศาสตร์ วาดพระบรมสาทิสลักษณ์ พระราชประวัติในหลวง รัชกาลที่ 9 ความสูง 2 เมตร ยาว 15 เมตร ด้วยเทคนิคเกรยอง เมื่อปี 2554 ได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ ด้วยการวาดพระบรมสาทิสลักษณ์จากชาร์โคล ความสูง 2.20 เมตร ยาวถึง 20 เมตร เพื่อร่วมแสดงความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย

ต้นสัก ต้นโมก ต้นยางพารา ต้นองุ่น และ ต้นสาบเสือ เป็นไม้ 5 ชนิด ที่ สุวิทย์ ใจป้อม นำมาเผาเป็นถ่าน เพื่อใช้เป็นวัสดุในการวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากเป็นวัสดุธรรมชาติ หาได้ง่ายในท้องถิ่น และให้สีเข้มสวยงาม เปรียบเสมือนพระจริยวัตรของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นแบบอย่างเรื่องความเรียบง่ายให้พสกนิกรเสมอมา

ไม้ที่ผ่านกระบวนการทำเป็นถ่าน หรือ ชาร์โคล ถูกนำมาวาดเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระราชประวัติ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ทรงพระราชสมภพ จวบจนเสด็จสวรรคต ลงบนผืนผ้าใบขนาดความสูง 2.20 เมตร ยาว 20 เมตร นับเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์จากเทคนิคชาร์โคลที่ยาวที่สุดในโลก โดยใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานนี้เพียง 3 เดือนเท่านั้น

พระบรมสาทิสลักษณ์พระราชประวัติในหลวง รัชกาลที่ 9 ผืนนี้ ถูกนำมาตั้งไว้ใจกลางกรุงเทพมหานคร บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในนิทรรศการ Still On My Mind ในดวงใจนิรันดร์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-31 ตุลาคมนี้ เพื่อให้พสกนิกรได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ตลอดจนร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประเทศชาติ

ยังมีผลงานพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ 9 จากหลากหลายเทคนิค อาทิ สีน้ำ, สีน้ำมัน, สีอะคริลิค, สีพาสเทล และ สื่อผสม จาก 74 ศิลปิน รวม 99 ผลงาน จัดแสดงในนิทรรศการนี้

แม้ว่าศิลปินแต่ละคนจะใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์พระบรมสาทิสลักษณ์ที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนล้วนมีใจเป็นหนึ่งเดียว คือการได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยเป็นครั้งสุดท้าย

TAG : พระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 9พระบรมสาทิสลักษณ์ ร 9พระบรมสาทิสลักษณ์ ชาร์โคลพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ชาร์โคลสุวิทย์ ใจป้อมStill On My Mind ในดวงใจนิรันดร์

คลิปที่เกี่ยวข้อง