วงปี่พาทย์มอญ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซ้อมรวมครั้งแรก ก่อนร่วมบรรเลงประโคมในพระเมรุมาศ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - เมื่อวันพุธที่ผ่านมา มีการฝึกซ้อมการบรรเลงเพลงของวงปี่พาทย์มอญ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกันครั้งแรก เพื่อให้การบรรเลงประโคมในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ติดตามจากรายงานของคุณเนติ์ ตันเจริญ

สำเนียงดังทุ้มของฆ้องมอญ จำนวน 3 ร้าน ที่วางไว้ด้านหน้าสุดของวงปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่ ทำหน้าที่เดินทำนองเพลง เช่นเดียวกับฆ้องวงใหญ่ของไทย ผู้ควบคุมวงให้จังหวะ นักดนตรีตั้งใจซักซ้อมการบรรเลงจนคล่องแคล่ว ออกมาเป็นเพลงมอญดั้งเดิมอันไพเราะ สำหรับใช้บรรเลงร่วมกับวงดนตรีประโคมภายในพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การซักซ้อมร่วมกันครั้งแรกของวงปี่พาทย์มอญ ภายใต้ความดูแลของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เริ่มตั้งแต่เพลงยกศพ เพลงประจำวัด เพลงเชิญโด๊ด เพลงเชิญใหญ่ เรื่อยไปนับสิบเพลง จนถึงเพลงไฟชุม ซึ่งทั้งหมดเป็นเพลงมอญโบราณ ที่มีท่วงทำนองเยือกเย็น แต่แฝงไปด้วยความโศกเศร้า  

ผู้บรรเลงทั้ง 16 คน เป็นอาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศ ที่ผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างดี และมีความตั้งใจถวายงานในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย

วงปี่พาทย์มอญภายใต้ความดูแลของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะเริ่มบรรเลงตั้งแต่ 7.00 น. ถึง 18.00 น. สลับกับวงดนตรีประโคมอื่น ๆ ประกอบด้วยวงปี่ไฉนกลองชนะของหลวง วงปี่พาทย์นางหงส์ และวงบัวลอย ก่อนที่จะมีการประโคมดนตรีของ 4 เหล่าทัพ จนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธี

TAG : วงปี่พาทย์มอญวงปี่พาทย์มอญ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

คลิปที่เกี่ยวข้อง