นิทรรศการ จากภูเขาถึงเจ้าพระยา จำลองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี จัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง จำลองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามโคก ตำบลป่างิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ร่วมกันจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง “จากภูเขาถึงเจ้าพระยา ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จำลองลานหน้าโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร มีการปลูกข้าว การทำฝายชะลอน้ำ กังหันน้ำชัยพัฒนา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้หลักการทำการเกษตร และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นางนิชานันท์ ราวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก กล่าวว่า กิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อแสดงความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานแนวทางเพื่อให้คนไทยมีอาชีพ สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้

นอกจากนิทรรศการแล้ว ยังได้ร่วมกันนำต้นดาวเรือง และสิ่งของต่าง ๆ มาจัดเรียงเป็นรูปต้นไม้ขนาดใหญ่ ตรงกลางต้นมีเลข 9 ไทย พร้อมข้อความ “สามโคก อบจ.ปทุมฯ” ล้อมรอบด้วยรูปหัวใจขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

TAG : นิทรรศการ จากภูเขาถึงเจ้าพระยาจากภูเขาถึงเจ้าพระยานิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินิทรรศการ โรงเรียนสามโคก

คลิปที่เกี่ยวข้อง