อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ สร้างชุมชนพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - เช้านี้วิถีไทย จะพาคุณผู้ชมไปที่ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่นี่นอกจากจะมีตลาดน้ำที่หลายคนรู้จักแล้ว ยังมีโครงการ “อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์” ที่น้อมนำแนวทางพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการพัฒนาด้านภูมิสังคมของพระองค์ท่าน มาปรับใช้กับชุมชน ฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งที่มีอยู่ เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ติดตามได้จากรายงานของคุณวาเนสสา สมัคศรุติ

อัมพวา ชุมชนเล็ก ๆ ริมน้ำ เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ด้วยความเจริญทางด้านคมนาคมมีการตัดถนน ทำให้การค้าขายทางน้ำซบเซาลง แต่หลายปีที่ผ่านมา ด้วยความเข้มแข็งของชุมชน ก่อเกิดเป็นตลาดน้ำอัมพวา คืนชีวิตใหม่ ไม่ให้วิถีแห่งสายน้ำเลือนหายไป

จุดเริ่มต้นของโครงการ มาจาก นางสาวประยงค์ นาคะวะรังค์ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายที่ดินในอัมพวา 21 ไร่ 12 ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา

ความเขียวขจีของต้นมะพร้าวที่ปลูกเรียงราย บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมที่นี่ หนึ่งในอาชีพดั้งเดิมของชาวอัมพวา นั่นคือ การขึ้นตาล ด้วยการปีนป่ายไม้พะองขึ้นไปปาดงวงตาล ก่อนนำน้ำตาลที่ได้มาเคี่ยวนานนับชั่วโมง จนควันคลุ้งออกจากเตา

จากนั้นใช้อุปกรณ์กวนให้น้ำตาลข้นได้ที่ ได้น้ำตาลมะพร้าวคุณภาพ หยอดลงกระทงใบตองแห้ง จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้เตาตาล อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์

เศรษฐกิจพอเพียงและหลักการพัฒนาด้านภูมิสังคมของในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นหลักดำเนินงานของโครงการ ให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีดั้งเดิม หนึ่งในนั้นคือการจัดนิทรรศการชุมชน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น คืนชีวิตชีวาให้กับชาวอัมพวาอีกครั้ง

รอยยิ้มจากชาวอัมพวาวันนี้ รอให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัส ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อในหลวง รัชกาลที่ 9 กับแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง มีความสุขอย่างยั่งยืน

TAG : อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ชุมชนพึ่งพาตนเองเศรษฐกิจพอเพียงเที่ยวอัมพวาอัมพวานิทรรศการชุมชน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนิทรรศการชุมชน อัมพวาศูนย์เตาตาล