หอการค้าไทย เผยคนไทยเป็นหนี้นอกระบบต่ำสุดในรอบ 10 ปี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยคนไทยเป็นหนี้นอกระบบน้อยลง ต่ำสุดในรอบ 10 ปี

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนไทยปี 2560 พบว่าครัวเรือนปัจจุบันกว่า 91.1% ยังคงมีหนี้อยู่เพียง 8.9% ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อการใช้จ่ายทั่วไป และเป็นหนี้เพื่อซื้อทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ และบ้าน โดยความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ต่อเดือนอยู่ที่ 15,438.92 บาทต่อครัวเรือน

สำหรับจำนวนหนี้สินต่อครัวเรือน รวมปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 299,266 บาท เพิ่มขึ้น 0.4% จากปีที่ผ่านมา เป็นการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 10 ปี โดยเป็นหนี้ในระบบ 74.6% และหนี้นอกระบบประมาณ 26.4% ซึ่งพบว่าสัดส่วนผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบลดลงมากที่สุดในรอบ 10 ปีด้วย และคาดว่าในอีก 1 ปีข้างหน้า จำนวนผู้เป็นหนี้นอกระบบจะลดลง เป็นผลจากการดำเนินมาตรการของภาครัฐ และประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย โดยพบว่าปีนี้ภาคครัวเรือนใช้จ่ายน้อยลง ทั้งปริมาณและมูลค่า เนื่องจากค่าครองชีพสูงกว่ารายได้ จึงต้องประหยัดมากขึ้น และเห็นว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้

ด้านผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง จึงปรับประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้เป็น 3.9% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 3.6% ส่วนปีหน้าคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 4.2%

TAG : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหนี้นอกระบบสถานภาพหนี้ครัวเรือน

คลิปที่เกี่ยวข้อง