รีบสมัคร! เรียนรู้อีสปอร์ต ผ่านเกม DOTA2 โดย ESTA

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

อีสปอร์ต, DOTA2, ESTA

โค้งสุดท้ายสำหรับการเปิดรับสมัครผู้เล่นในโครงการ ESTA Dota 2 All Star Academy เพื่อมุ่งเน้นให้มีความรู้ ความรับผิดชอบ และปลูกฝังการเล่นเกมควบคู่กับการเรียนอย่างถูกต้อง และมีระเบียบวินัย เพื่อต่อยอดสู่อีสปอร์ต โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 14 ตุลาคม 2017 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย
2. มีสถานะเป็นนักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
3. มีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป สำหรับระดับมัธยมศึกษา และ 2.0 ขึ้นไป สำหรับระดับที่สูงกว่า ระดับมัธยมศึกษา [ในการสมัครจะให้แนบไฟล์ภาพผลการศึกษาของภาคเรียนล่าสุดมาด้วย]
4. ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี ( นับตามปีเกิด ) ในตอนที่สมัคร
5. มี MMR Rank เกม Dota 2 ปัจจุบันมากกว่า 3500 ในวันที่ สมัคร อนุญาต ให้ใช้ MMR solo หรือ MMR party อย่างไดอย่างนึงก็ได้
6. ผู้สมัครต้องมี steam id เป็นของตนเอง
7. ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองด้วยหนังสือขออนุญาต ที่ทางทีมงาน ESTA จัดทำขึ้น

** หากการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกเข้าอบรมทันที
ทางทีมงาน ESTA ขอสงวนสิทธิ ในการคัดเลือกผู้สมัครเข้าอบรม

กำหนดการ ESTA Dota 2

วันนี้ – 14 ตุลาคม ( 7 วัน ) รับสมัคร
15 ตุลาคม – 19 ตุลาคม ( 5 วัน ) อบรบ ( ออนไลน์ )
20 ตุลาคม – 23 ตุลาคม ( 4 วัน ) แรนดอม ซ้อมรอบแรก เก็บคะแนน วันที่ 23 ตุลาคม ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป จำนวน 60 คน
24 ตุลาคม ( 1 วัน ) เก็บคะแนน ทีมงาน จัดทีมให้ ตามลำดับคะแนน ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป จำนวน 60 คน
25 ตุลาคม – 27 ตุลาคม ( 5 วัน ) แรนดอม ซ้อมรอบสอง เก็บคะแนน
30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน ( 4 วัน ) แข่ง online
3 พฤศจิกายน ( 1 วัน ) พัก เพื่อให้นักกีฬาเดินทาง
4 พฤศจิกายน ( 1 วัน )แข่ง offline ( Arena Plus )

link สมัคร เว็บ
http://www.esta-th.com/profile/register/
link สมัคร เข้าร่วมโครงการ
http://www.esta-th.com/esta-dota2/
หนังสือ ขออนุญาต ผู้ปกครอง
https://goo.gl/WsDKeC

BUGABOO SPORTS

เครดิตข้อมูลและภาพจาก ESTA

TAG : E-Sportsอีสปอร์ตDOTA2ESTA