คลิปที่เกี่ยวข้อง

สะเก็ดข่าว : ตามรอยพ่อ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 12 ตุลาคม 2560 - จังหวัดสงขลา บ้านโคกพันตัน ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา

คุณลุงปลื้ม จันทองพูน ท่านนี้ เป็นเกษตรกรที่น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ มาใช้แล้วเกิดประโยชน์ ได้ผลจริง ดังนั้นจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สะสมพระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมสาทิสลักษณ์ไว้เป็นจำนวนมาก

และไม่ได้มีแต่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เท่านั้น พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ เรียกว่าต้องสร้างโรงเรือนรอบบ้านขึ้นมาถึง 4 หลังเลยทีเดียว และทุกวันก็จะมีเพื่อนบ้านแวะเวียนมาเยี่ยมชมไม่ขาด

ที่สำคัญกว่านั้น คุณลุงปลื้ม ไม่ได้เก็บแต่ภาพเท่านั้น ดูกระปุกเล็ก ๆ ข้าง ๆ เป็นธนบัตรชนิดต่าง ๆ รวม ๆ กันแล้วเยอะเลย

TAG : สะเก็ดข่าว 12 ตุลาคม 2560ตามรอยพ่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่พระบรมฉายาลักษณ์พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9