คลิปที่เกี่ยวข้อง

สะเก็ดข่าว : ต้นไม้ของพ่อ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 12 ตุลาคม 2560 - ไปดูเด็ก ๆ ปกาเกอะญอ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝากบทเพลงถึงพ่อหลวง

ที่โรงเรียนบ้านหนองเขียว เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้ เป็นชาวกะเหรี่ยง และมูลนิธิโครงการหลวงก็ได้เข้ามาพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้น้อง ๆ นำแนวพระราชดำริ พ่อของแผ่นดิน มาปฏิบัติจนเกิดผล ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากตัวเองแล้ว ยังช่วยครอบครัวได้อีกด้วย ดังนั้นน้อง ๆ ก็ขอร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พ่อหลวง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยบทเพลงต้นไม้ของพ่อ

TAG : สะเก็ดข่าว 12 ตุลาคม 2560ต้นไม้ของพ่อปกาเกอะญอชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ แม่ฮ่องสอนเด็กปกาเกอะญอ ร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ