เดินหน้าประเทศไทย - บูรณาการจัดการน้ำ ตามรอยพระยุคลบาท ร.๙

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย - บูรณาการจัดการน้ำ ตามรอยพระยุคลบาท ร.๙

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
พิธีกร : ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์, นนทิกานต์ เฟื่องสุเมธีพงศ์
แขกรับเชิญ : รสสุคนธ์ มาลาทอง ชาวบ้านชุมชนใต้ห้วย จ.ตาก, วรพจน์ วรพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล, นพ วงศ์หนู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.ย่านลี อ.สามเงา จ.ตาก, ดร.สมเกียรติ ประจำวงศ์ อธิบดีกรมชลประทาน

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อเดินหน้าประเทศไทย 12 ตค 60บูรณาการจัดการน้ำ ตามรอยพระยุคลบาท ร 9บูรณาการจัดการน้ำณัฐชนน อาภาศรีรัตน์นนทิกานต์ เฟื่องสุเมธีพงศ์วรพจน์ วรพงษ์ดร สมเกียรติ ประจำวงศ์