รองนายกฯและคณะ เยี่ยมการซ้อมพิธียกฉัตรยอดพระเมรุมาศ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ประเด็นเด็ด 7 สี - รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการซักซ้อมพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธียกพระพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ ติดตามจากรายงาน

TAG : พิธียกฉัตรยอดพระเมรุมาศพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรพระราชพิธี

คลิปที่เกี่ยวข้อง