เรื่องจริงผ่านจอ - อบรมเชิงปฏิบัติ โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 12 ตอน5

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เรื่องจริงผ่านจอ 12 ตุลาคม 2560 - โครงการสิงห์สร้างสรรค์ คนทีวีปี 12

หลังจากน้องๆ นิสิต นักศึกษา ได้เข้าอบรมในรอบแรกไปแล้ว น้องๆก็กลับไปผลิตผลงานสารคดีเชิงข่าว เพื่อส่งเข้ามาประกวดในโครงการสิงห์สร้างสรรค์ คนทีวีปี 12 และวันนี้เราจะได้รู้ผลแล้วว่า น้องทีมไหนจะผลิตผลงานได้เข้าตากรรมการ

TAG : เรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอ 12 ตุลาคม 2560เรื่องจริงผ่านจอ อบรมเชิงปฏิบัติ ในโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 12