ผอ.โรงเรียนบ้านแสนสำราญ ดำรงชีพตามหลักศาสตร์พระราชา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสำราญ จังหวัดยโสธร ดำรงชีพตามหลักศาสตร์พระราชา ทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงวันหยุด บนที่ดิน 14 ไร่

นี่คือ วิถีชีวิตในช่วงปิดเทอมของชายวัย 47 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสำราญ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ที่ยึดหลักการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักศาสตร์พระราชาด้วยการทำการเกษตรแบบผสมผสาน บนเนื้อที่ 14 ไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการจัดสรรที่ดินออกเป็น 2 ส่วน ๆ ละ 7 ไร่ สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว กล้วยน้ำว้าและมะนาว เพื่อไว้รับประทานในครอบครัว

พื้นที่ที่เหลืออีก 7 ไร่ ได้จัดสรรเป็นพื้นที่สำหรับปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำบ่อเลี้ยงกบ ขุดบ่อเลี้ยงปลา เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน และใช้พื้นที่ส่วนที่ใกล้กันกั้นเป็นคอกเลี้ยงวัว เลี้ยงหมูและเลี้ยงไก่ รวมถึงเพาะเลี้ยงไส้เดือนในโรงเรือน สำหรับขายสร้างรายได้

ขณะเดียวกันได้นำมูลของไส้เดือน มาทำปุ๋ยและน้ำหมักมูลไส้เดือน เพื่อเอาไปใส่บำรุงพืชผักที่ปลูกไว้ โดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีใด ๆ ซึ่งครอบครัวของผู้อำนวยการโรงเรียนรายนี้ ทำการเกษตรแบบผสมผสานมานานกว่า 10 ปีแล้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสำราญ บอกด้วยว่า ถึงแม้ว่าตนเองจะเป็นข้าราชการ แต่ก็สามารถทำการเกษตรแบบพอเพียงได้ โดยทำทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน และจะทำแบบนี้ต่อไป เพราะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยน้อมนำศาสตร์ของพระราชา มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต

TAG : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสำราญดำรงชีพตามหลักศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรแบบผสมผสาน