นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายการข่าวบันเทิง - เป็นอีกหนึ่งนิทรรศการ ที่คนไทย ไม่ควรพลาดชมกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สร้างสรรค์โดย "สมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาสอดแทรกผสมผสานให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ ต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในมุมมองใหม่ เริ่มที่ ห้องนี้ สถิตในใจราษฎร์ นำเอาเทคโนโลยี 4D Virtual Mapping มาบอกเล่าเรื่องราว สร้างความตื่นตาตื่นใจมากๆ... ส่วน ห้องบรมราชปรีชาญาณ ให้ทุกคนได้เรียนรู้โครงการพระราชดำริของในหลวงรัชการที่ ๙ ผ่านการเล่าเรื่องด้วยเทคนิคแว่น VR เสมือนได้ยืนอยู่ในสถานที่เหล่านั้นจริง มีทั้งการสร้างอ่างเก็บน้ำ โครงการแก้มลิง กังหันน้ำชัยพัฒนา ทุกอย่างใช้เทคโนโลยีทันสมัยมาเป็นสื่อกลางดึงดูดให้น่าสนใจมากขึ้น...และห้องสุดท้าย สืบสานพระราชกรณีย์ ผู้ชมสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้ที่นี่ ข้อมูลของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ถูกเก็บรวบรวมในรูปแบบของสื่อดิจิทัลทั้งหมด ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถโหลดเก็บไว้อ่านในสมาร์ทโฟนของตัวเองได้อีกด้วย...

นิทรรศการนี้ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 - 18.00 น. ที่อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TAG : เที่ยงบันเทิง