อุ๋ย นนทรีย์ เผยแรงบันดาลใจ สู่ภาพยนตร์เรื่อง ของขวัญ ตอนดอกไม้ในกองขยะ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายการข่าวบันเทิง - ความในใจที่พร้อมก้าวต่อไปของผู้กำกับฝีมือดี นนทรีย์ นิมิบุตร ในฐานะ 1 ใน 4 ผู้กำกับที่สร้างสรรค์ภาพยนตร์เรื่อง ของขวัญ ในตอน ดอกไม้ในกองขยะ ภาพยนตร์สั้นอันได้รับแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งต่อ และหล่อเลี้ยงพลังใจ สร้างแรงขับเคลื่อนให้ผู้ชมดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความดี ยึดหลักคำสอนของพระองค์มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เหมือนดั่งที่ตัวของเขาเองนำหลักเรื่องความเพียรมาใช้ เพื่อให้ตนเองและคนรอบข้างก้าวเดินต่อไป

TAG : สนามข่าวบันเทิงอุ๋ย นนทรีย์ภาพยนตร์เรื่องของขวัญของขวัญของขวัญ ดอกไม้ในกองขยะ