การซ้อมการแสดงมหรสพสมโภช ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายการข่าวบันเทิง - การซ้อมการแสดงมหรสพสมโภช ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวที 1 การแสดงหนังใหญ่และโขน ปักหลักซ้อมการแสดงที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา โดยเป็นการรวมตัวนาฏศิลปิน ชั้นครู รวมถึงศิษย์เอกมาร่วมมือร่วมใจกัน

การซ้อมการแสดงหนังใหญ่ที่จะแสดงในพระราชพิธีแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ หนังใหญ่เบิกหน้าพระ และหนังใหญ่เบิกโรง ชุดจับลิงหัวค่ำ มีเนื้อหาเน้นการทำความดีเพื่อประเทศชาติ โดยนักแสดงในครั้งนี้ คือ ครูอาวุโส สำนักสังคีต กรมศิลปากรและครูอาวุโส จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เคยถวายงานในหลวงรัชกาลที่ 9 มาแล้ว

TAG : เที่ยงบันเทิง