Iron Chef Thailand เชฟกระทะเหล็ก 21 ต.ค.60 วัตถุดิบโครงการหลวง ผักอินทรีย์ - เนื้อแกะ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายการ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย (Iron Chef Thailand) เทปพิเศษ วัตถุดิบทรงคุณค่าโครงการหลวง
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
วัตถุดิบหลัก : ผักอินทรีย์ - เนื้อแกะ

TAG : Iron Chef Thailandเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กไทยแลนด์เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟกระทะเหล็ก 21 ตุลาคม 2560เชฟกระทะเหล็ก วัตถุดิบโครงการหลวงเชฟกระทะเหล็ก เทปพิเศษเชฟกระทะเหล็ก ผักอินทรีย์เชฟกระทะเหล็ก เนื้อแกะ