บิ๊ก ณทรรศชัย - เจด้า ศรัณย่า พาชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายการข่าวบันเทิง - บิ๊ก ณทรรศชัย และ เจด้า ศรัณย่า นักแสดงจากละคร สุดรัก สุดดวงใจ จะพาไปชมสวนเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวอัมพวา ที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม

TAG : สนามข่าวบันเทิงบิ๊ก ณทรรศชัยเจด้า ศรัณย่าโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์อัมพวาสมุทรสงคราม