วงดนตรีไทยโบราณ วงบัวลอย ฝึกซ้อมดนตรีประโคมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายการข่าวบันเทิง - วงบัวลอย วงดนตรีไทยโบราณ ได้ฝึกซ้อมดนตรีประโคมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กลองสี่ปี่หนึ่ง คือ นิยามเครื่องดนตรีของ วงบัวลอย ประกอบด้วยกลองมลายู 2 คู่ ปี่ชวา 1 เลา และฆ้องเหม่ง 1 ลูก ปัจจุบันปรับลดขนาดให้เหลือกลองมาลายู 1 คู่ เป็นกลองตัวผู้ให้เสียงสูง และกลองตัวเมียให้เสียงต่ำ

อาจารย์บุญช่วย โสวัตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีและศีตศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมวงบัวลอยในครั้งนี้ รู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มีส่วนร่วมและตั้งใจจะทำให้ดีที่สุด

เสียงปี่ชวาให้ความรู้สึกเศร้าจาก อาจารย์ศาสตรา เลาสูงเนิน ข้าราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วัย 34 ปี ถือเป็นนักดนตรีปี่ชวาคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ครูบุญช่วย โสวัตร

นับจากการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว ที่ อาจารย์ศาสตรา เพียรฝึกซ้อม รวมถึงศึกษาขนบธรรมเนียมใน วงบัวลอย ที่ผู้เป่าปี่ชวาถือเป็นผู้นำวงในการไหว้ครู เป็นธรรมเนียมยึดถือปฏิบัติกันมารุ่นสู่รุ่น นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับมอบหมายสานต่อบทเพลง วงบัวลอย

วงบัวลอย 4 วงประจำ 4 มุมรอบฐานพระเมรุมาศ จะประโคมบทเพลงในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ โดยเป็นวงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 วง และวงจากสำนักการสังคีต 3 วง ซึ่งนักดนตรีทุกคนล้วนภาคภูมิใจ และพร้อมจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด

TAG : สนามข่าวบันเทิงวงบัวลอยดนตรีประโคมในพระราชพิธีวงบัวลอย ดนตรีประโคมในพระราชพิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช