โน้ต วัชรบูล พาเที่ยวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ชุมชนบ้านปงห้วยลาน จ.เชียงใหม่

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายการข่าวบันเทิง 7 พฤศจิกายน 2560 - โน้ต วัชรบูล จะพาเราไปเที่ยวเชียงใหม่ ไปหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ยังคงวิถีชีวิตอย่างพอเพียง ตามแนวศาสตร์พระราชา ชุมชนบ้านปงห้วยลานแห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปี 2555 มีทัศนียภาพที่สวยงาม ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อทำเป็นอาหารเลี้ยงคนในชุมชน ส่วนที่เหลือก็นำมาขายเป็นรายได้ และที่อ่างเก็บน้ำห้วยลาน นอกจากจะให้ประโยชน์ด้านการเกษตรแล้ว ยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่จะมาพักผ่อนถ่ายรูปสวย ๆ พร้อมนาข้าวเขียวขจีโดยรอบหมู่บ้าน ที่นี่ยังมีงานหัตถกรรมทอผ้าฝ้ายที่ขึ้นชื่อของอำเภอสันกำแพง ซึ่งโน้ตก็มีโอกาสได้ลองทอผ้าด้วยเทคนิคดั้งเดิมที่เรียกว่า กี่กระตุก ด้วย

TAG : สนามข่าวบันเทิงโน้ต วัชรบูลเชียงใหม่บ้านปงห้วยลานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชา