กระทรวงวัฒนธรรม แจกโปสการ์ดที่ระลึก 9 แบบ ให้ผู้เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กระทรวงวัฒนธรรม เริ่มแจกโปสการ์ดที่ระลึก ชุดใหม่ เป็นภาพแปลงนาสาธิตรูปเลข ๙ ให้กับประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

วันแรกที่กระทรวงวัฒนธรรม แจกโปสการ์ดที่ระลึกรูปแบบใหม่ รูปแปลงนาข้าวสาธิตรูปเลข ๙ ภูมิทัศน์ที่งดงามและสื่อความหมายหน้าพระเมรุมาศ เป็นโปสการ์ดแบบที่ 2 จาก 9 แบบ ที่จัดพิมพ์รวม 3 ล้านแผ่น ในแต่ละวันจะแจกหมุนเวียนไป 9 วัน 9 แบบ ให้เป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งในชีวิตของคนไทยที่เกิดในรัชกาลที่ 9 และมีโอกาสได้เข้าชมนิทรรศการพระราชพิธีฯ

การรอแถวในเต็นท์เพื่อเข้าชมนิทรรศการพระราชพิธีฯ วันนี้รอไม่นาน ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ผู้เข้าชมส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุสงฆ์และนักเรียน ได้เรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พร้อมชมมรดกทางวัฒนธรรม และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำหรับยอดผู้เข้าชมนิทรรศการพระราชพิธีฯ 7 วันที่ผ่านมา รวมกว่า 350,000 คนแล้ว

TAG : กระทรวงวัฒนธรรมแจกโปสการ์ดนิทรรศการพระเมรุมาศโปสการ์ดที่ระลึกโปสการ์ดนิทรรศการพระราชพิธีนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโปสต์การ์ดที่ระลึก