เดินหน้าประเทศไทย - โครงการตลาดประชารัฐ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : โครงการตลาดประชารัฐ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
พิธีกร : ปาจรีย์ สวนศิลป์พงษ์
แขกรับเชิญ : นิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 9 พย 60โครงการตลาดประชารัฐนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย