รัฐบาล เตรียมจัดประชุม ครม.ชายแดนใต้ ปลายเดือนนี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - รัฐบาลเตรียมพร้อมกับการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ปลายเดือนนี้ ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน ซึ่งมั่นใจจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น

โดยนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน เพื่อติดตามและเร่งรัดการทำงานแก้ไขปัญหาทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่สำคัญ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 4 และเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงดูแลเรื่องความปลอดภัย ซึ่งก็มั่นใจทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังสถานการณ์มีทิศทางที่ดีขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่มีความปลอดภัย และประชาชนพร้อมให้การต้อนรับ

และวันนี้ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กำชับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อให้ภารกิจประสบความสำเร็จด้วยความราบรื่นและปลอดภัย

ขณะที่ ศอ.บต. เดินหน้าโครงการความร่วมมือ เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชน ที่มุ่งเน้นให้จังหวัดชายแดนใต้เข้าสู่โลกยุคใหม่ ขยายโอกาสการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว

TAG : ประชุม ครม ชายแดนใต้ประชุมคณะรัฐมนตรีชายแดนภาคใต้นายกลงพื้นที่ภาคใต้