คลิปที่เกี่ยวข้อง

คกก.สิทธิมนุษยชน ชี้ทางออกชุมชนป้อมมหากาฬ เสนอจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชี้ทางออกปัญหาข้อพิพาท กรณีชุมชนป้อมมหากาฬ ให้ตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต และเสนอให้ชาวชุมชนอยู่อาศัยได้

นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ศึกษากฎหมายหลักการสิทธิมนุษยชน เอกสารงานวิจัย และรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว มีมติเป็นข้อเสนอ 2 แนวทาง สรุปก็คือ ให้กรุงเทพมหานครอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนบ้านไม้โบราณป้อมมหากาฬ ด้วยการวางผังและปรับปรุงชุมชนใหม่ ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หรือพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยให้สมาชิกชุมชนที่มีคุณสมบัติอยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ ภายใต้เงื่อนไขข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สรุปในข้อนี้ก็คือว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเห็นควร ให้ชาวบ้านอยู่กับชุมชนบ้านไม้โบราณได้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์รากฐานประวัติศาสตร์ที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่มายาวนาน

ส่วนกรณีข้อโต้แย้งทางกฎหมายที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร พ.ศ.2535 ขอให้ กทม.ดำเนินการแก้ไขเฉพาะบริเวณที่ตั้งพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งขึ้นมา โดยให้ชาวชุมชนป้อมมหากาฬมีส่วนร่วม และบูรณาการการทำงานร่วมกับกรมศิลปากร และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

TAG : คกก สิทธิมนุษยชนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุมชนป้อมมหากาฬพิพิธภัณฑ์มีชีวิต