น้ำท่วม จ.นครสวรรค์ สถานการณ์ดีขึ้น

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

น้ำจากแม่น้ำน่าน และแม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ ลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะแม่น้ำน่าน ทำให้คลองส่งน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งก่อนหน้ามีน้ำท้นตลิ่ง หลากท่วมบ้านเรือนในหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลง หลังน้ำไหลจากคลองลงสู่แม่น้ำน่านได้ดีขึ้น ทำให้น้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรลดลง ชาวบ้านตำบลบึงเสนาถนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งสูบน้ำออกจากหมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำท้องกระทะ ชาวบ้านบอก น่าจะใช้เวลาอีกกว่า 1 สัปดาห์ จึงจะสูบน้ำออกจากหมู่บ้านได้หมด

TAG :