ชมรมฮาฮายูสะเวฟชีฯ มอบทุนฯ ให้นักเรียนใน จ.สระแก้ว

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ชมรมฮาฮายูสะเวฟชี ไทยแลนด์ นำรถบิ๊กไบก์กว่า 100 คัน ไปเลี้ยงอาหารกลางวัน และนำอุปกรณ์การเรียนการสอนไปมอบให้โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข หมู่ 7 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งผู้ปกครองเป็นเกษตรกรที่ฐานะยากจน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นโครงการเพื่อตอบแทนสังคม

TAG :