สสส. วิ่งสู่ชีวิตใหม่ ไทย เฮลท์ เดย์ รัน 2017

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สสส.ร่วมกับ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดงานวิ่งสู่ชีวิตใหม่ "ไทย เฮลท์ เดย์ รัน 2017"

เช้านี้ กลุ่มนักวิ่งรวมตัวกันที่บริเวณสะพานพระราม 8 ในกิจกรรมวิ่งสู่ชีวิตใหม่ "ไทย เฮลท์ เดย์ รัน 2017" ครั้งที่ 6 ที่จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่ายสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย 

โดยแบ่งระยะทางวิ่งเป็น 10 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร โดยผู้ชนะจะได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ง่าย มีประโยชน์ สามารถลดความเสี่ยงต่อโรค โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ เอ็นซีดี ได้                                       

สสส. มุ่งหวังการวิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการออกกำลังกาย ให้เป็นวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่อง ยกระดับมาตรฐานการวิ่งสู่สากล และให้เป็นไปตามเป้าหมายชาติ ในการเพิ่มจำนวนคนไทยที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ หรือ 150 นาทีต่อสัปดาห์ ให้ได้ 80 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2564

TAG : สสสสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยงานวิ่งสู่ชีวิตใหม่ไทย เฮลท์ เดย์ รัน 2017ไทย เฮลท์ เดย์ รัน 2017 ครั้งที่ 6ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ