เดินหน้าประเทศไทย - หมู่บ้านเข้มแข็งด้วยกลไกชุมชนบ้านเสียว จ.ขอนแก่น

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : หมู่บ้านเข้มแข็งด้วยกลไกชุมชนบ้านเสียว จ.ขอนแก่น

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
พิธีกร : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
แขกรับเชิญ : สายพินธ์ ศรีริกิจ เลขานุการกองทุนแม่บ้านของแผ่นดินบ้านเสียว จ.ขอนแก่น, สายันต์ สีดานุย ผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 12 พย 60อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์หมู่บ้านเข้มแข็งด้วยกลไกชุมชนบ้านเสียว ขอนแก่นชุมชนบ้านเสียว ขอนแก่น