คลิปที่เกี่ยวข้อง

สะเก็ดข่าว : ธนาคารน้ำ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 12 พฤศจิกายน 2560 - ไปดูวิธีแก้ปัญหาภัยแล้งของ อบต. ที่จังหวัดกำแพงเพชร

ไปที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี นายก อบต.วังหามแห นายไฉน อำไพรินทร์ ได้นำนายอำเภอขาณุวรลักษณบุรี นายณรงค์ ชัยจำรัส ไปดูโครงการธนาคารน้ำ ซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งช่วยชาวบ้านในตำบลให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ด้วยการขุดบ่อแบบที่เห็น แต่ นายกฯ บอกว่าไม่ใช่บ่อเก็บน้ำธรรมดา เพราะบ่อนี้จะขุดลึกจนถึงชั้นหินที่ซับน้ำได้ แล้วน้ำก็จะถูกหินกักเก็บไว้ในชั้นหิน เมื่อถึงฤดูแล้งก็สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ ดูของจริงยังไม่เห็นภาพ ก็ไปบรรยายในห้องให้นายอำเภอเห็นวัสดุและวิธีทำกันชัด ๆ ใช้วัสดุรีไซเคิลได้ด้วย และที่สำคัญ ท่านนายกฯ บอกว่าประโยชน์ไม่ได้มีแต่ฤดูแล้งเท่านั้น ฤดูฝนก็ใช้ได้ ว่าแล้วก็พาไปดูบ่อธนาคารน้ำข้างอาคาร อบต. ท่านนายกบอกว่าแต่ก่อนน้ำท่วมขังตรงนี้เป็นประจำ พอขุดบ่อให้ถึงชั้นหินเป็นธนาคารน้ำแบบนี้ น้ำก็ซึมลงบ่อน้ำไม่ท่วมขังอีกเลย

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 12 พฤศจิกายน 2560ธนาคารน้ำโครงการธนาคารน้ำ