ผอ.พศ. สั่งย้าย 15 ข้าราชการระดับสูง บางรายมีชื่อเอี่ยวทุจริตเงินทอนวัด

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา สั่งย้าย 15 ข้าราชการระดับสูง บางรายมีชื่อเอี่ยวทุจริตเงินทอนวัด

พันตำรวจโทพงศ์พร พรามหณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ. ได้มีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หรือ พศจ. 9 ตำแหน่ง โดยโยกย้ายสับเปลี่ยนจังหวัด อาทิ ผู้อำนวยการ พศจ.ราชบุรี ย้ายเป็นไปเป็น ผู้อำนวยการ พศจ.ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการ พศจ.สงขลา ไปเป็นผู้อำนวยการ พศจ.ราชบุรี ผู้อำนวยการ พศจ.ปัตตานี ไปเป็น ผู้อำนวยการ พศจ.สงขลา เป็นต้น
              
นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งย้ายข้าราชการในระดับวิชาการ และทั่วไปอีก 6 ตำแหน่ง ซึ่งมีทั้งตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล โดยบางรายถูกย้ายไปเป็นเจ้าพนักงานธุรการในต่างจังหวัด
              
ส่วนสาเหตุการโยกย้ายครั้งนี้ พันตำรวจโทพงศ์พร กล่าวว่า ส่วนหนึ่งเป็นการโยกย้ายประจำปี เพื่อความเหมาะสมในการปฎิบัติงาน แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัด ซึ่งกำลังถูกคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ พศ. ตรวจสอบอยู่
            
สำหรับการโยกย้ายครั้งนี้ เป็นคำสั่งย้ายชุดที่ 2 หลังจาก พันตำรวจโทพงศ์พร ได้กลับมานั่งในตำแหน่งผู้อำนวย พศ.อีกครั้ง โดยชุดแรกถูกย้ายทั้งสิ้น 12 คน

TAG :