สภาวิศวกร เสนอรัฐบาลแก้กฎหมายลานจอดรถ ป้องกันความเสี่ยง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สภาวิศวกร เสนอรัฐบาลเร่งแก้ไขกฎหมายควบคุมความปลอดภัยแผงกั้นรถยนต์ภายในตัวอาคาร เพื่อป้องกันความเสี่ยง

หลังเกิดเหตุรถยนต์วิ่งชนแผงกั้นจนพลัดตกจากตัวอาคารจอดรถแห่งหนึ่ง จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ นายอมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ได้นำคณะทำงานตรวจสอบความแข็งแรงของแผงกั้นรถยนต์ พบว่าแผงกั้นดังกล่าวมีความหนาเพียง 10 เซนติเมตร เสริมเหล็กตะแกรงขนาด 9 มิลลิเมตร เพียงชั้นเดียว ซึ่งไม่สามารถต้านแรงกระแทกได้
     
สภาวิศวกรจึงได้จัดกลุ่มแผงกั้นรถยนต์ที่เสี่ยงอันตรายไว้ 4 ประเภท ได้แก่ แผงกั้นรถยนต์ที่ทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบไม่ได้มาตรฐาน เช่น บางเกินไปหรือเสริมเหล็กน้อยไป 2.แผงกั้นรถยนต์ที่ทำจากผนังอิฐมอญ-อิฐบล็อก หรืออิฐมวลเบาที่ไม่ได้เสริมเหล็ก 3.แผงกั้นที่ทำจากผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ที่ใช้จุดยึดเชื่อมเพียง 2-3 ตำแหน่ง และ 4.แผงกั้นรถยนต์ชนิดเส้น หรือตาข่ายโลหะที่ไม่ผ่านการทดสอบ พร้อมเปิดเผยว่า บางประเทศมีการกำหนดมาตรฐานแผงกั้นรถยนต์ไว้อย่างชัดเจน เช่น ต้องทนต่อแรงกระแทกได้อย่างน้อย 3 ตัน สำหรับแผงกั้นทั่วไป และทนต่อแรงกระแทงได้ถึง 24 ตัน สำหรับแผงกั้นในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนที่ของยานพาหนะในตัวอาคาร

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน รัฐบาลควรสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎหมาย ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร โดยระบุค่าแรงกระแทกแผงกั้นรถยนต์ และกำหนดมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างแผงกั้นรถยนต์ตามมาตฐานต่างประเทศ รวมทั้งคุมเข้มการตรวจสอบความแข็งแรงให้ทั่วถึง

TAG : สภาวิศวกรแผงกั้นลานจอดรถแผงกั้นรถยนต์กฎหมายลานจอดรถ