ร้องนายกฯ แก้ปัญหาสลากแพง ปิดทางพ่อค้าคนกลาง-เสือนอนกิน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - เครือข่ายฯ ปฏิรูปสลาก เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดแก้ปัญหาสลากแพง

กลุ่มเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก นำโดย นายราเมศร ศรีทับทิม ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ และนายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เข้ายื่นหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้ออกมาตรการขั้นเด็ดขาด แก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาแพง พร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหา โดยเห็นว่าสลากฯ เป็นสินค้าของรัฐบาล ปัญหาสลากฯแพง สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับค่านิยมการโกง หากปล่อยไว้จะฝังรากลึกในสังคม ทำให้เยาวชนยอมรับว่าการโกงเป็นเรื่องปกติ และขอให้รัฐบาลใช้เวลาที่เหลืออยู่แก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะการปิดทางพ่อค้าคนกลาง และระบบที่เอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่มที่เป็นเสือนอนกิน โดยใช้ผู้ค้ารายย่อยเป็นเพียงปลายทางของระบบ เหมือนแพะรับบาปเท่านั้น นอกจากนี้ เรียกร้องให้ใช้กลไกภาครัฐรณรงค์ให้ประชาชนรักษาสิทธิไม่สนับสนุนสลากเกินราคาทุกรูปแบบ และขอให้มีการกำหนดบทลงโทษกับกลุ่มพ่อค้าคนกลางหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้สลากแพงทั้งระบบ รวมถึงกำหนดมาตรการแก้ปัญหาราคาสลากฯแพงไว้ในพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง

ซึ่งจากการลงพื้นที่ของเครือข่ายสมาชิก พบราคาจำหน่ายสลากฯ เฉลี่ยขายกัน ใบละ 90-100 บาท สูงสุดใบละ 130 บาท ส่วนการรวมชุดแพงที่สุด คือชุด 15 ใบ อยู่ที่ 2,500 บาท เฉลี่ยใบละ 167 บาท โดยราคาสลากแพงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มรวมชุด

TAG : สลากแพงสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลแพงลอตเตอรี่หวย