จ.สุรินทร์ เปิดงานขึ้นบ้านใหม่ช้างขุนไชยทอง แก้ปัญหานำช้างออกเร่ร่อน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - จังหวัดสุรินทร์ เปิดงานขึ้นบ้านใหม่ช้างขุนไชยทอง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการนำช้างออกไปเร่ร่อน

ที่โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมขึ้นบ้านใหม่ช้างขุนไชยทอง ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการพาช้างกลับบ้าน นำควาญคืนถิ่น ของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งขบวนแห่ดนตรีพื้นบ้าน พร้อมขบวนฟ้อนรำอย่างสนุกสนาน โดยมีขบวนช้าง 25 เชือก ขบวนอาสาสมัครนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วโลก 25 คน ร่วมถือป้ายรณรงค์การอนุรักษ์ช้าง ขบวนวิถีชีวิตชุมชนต่าง ๆ ที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับงานนี้

ซึ่งยังมีกิจกรรมนำช้างทั้งหมดลงเล่นน้ำในสระน้ำช้างขนาดใหญ่ ก่อนจะให้ช้างไปเล่นในบ่อโคลน ซึ่งแต่ละเชือกต่างพากันเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน พร้อมนอนเกลือกกลิ้งโคลนกันแบบสบายใจ ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายคนที่เฝ้าชมต้องหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปเอาไว้

นางแสงเดือน ชัยเลิศ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม บอกว่า บ้านขุนไชยทอง เป็นหมู่บ้านที่มีช้างเลี้ยงจำนวนมาก และประสบปัญหาการนำช้างออกไปเร่ร่อน ซึ่งทางมูลนิธิฯได้หาทางการแก้ไขปัญหานี้ จึงร่วมกับชาวบ้านจัดทำโครงการโฮมสเตย์ให้กับผู้เลี้ยงช้าง

โดยนำอาสาสมัครจากทั่วโลกเข้ามาพักที่โฮมสเตย์ พร้อมศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของการเลี้ยงช้างแบบชาวกูย เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนเลี้ยงช้างแทนการนำช้างออกไปเร่ร่อน พร้อมทำโครงการนำช้างกลับบ้าน และโฮมสเตย์ ด้วยการนำช้างกลุ่มแรกกลับบ้าน จำนวน 17 เชือก พร้อมให้เงินเดือน เชือกละ 20,000 บาท และให้อาสาสมัครชาวต่างชาติจากทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรมให้ได้ใกล้ชิดกับช้างมากที่สุด

TAG : ช้างเร่ร่อนช้างสุรินทร์ช้างขุนไชยทองโครงการพาช้างกลับบ้าน นำควาญคืนถิ่นมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม