ชาวพญาไทยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน สอบตึกสูง ผิด พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ชาวพญาไท ยื่นร้องผู้ตรวจการแผ่นดินให้ประสานกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารสูง หลังพบหลายแห่งขัดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

กลุ่มชมรมอนุรักษ์พญาไท และผู้อาศัยอยู่ใน 8 ชุมชนของพื้นที่เขตพญาไท ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปล่อยปละละเลยให้มีการก่อสร้างอาคารสูง คอนโดมีเนียมเข้าข่ายผิดกฎหมาย และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่ไม่มีคุณภาพ

โดยระบุว่ามีการอนุมัติก่อสร้างอาคารชุดที่ไม่คำนึงถึงกายภาพของพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ ทั้งการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง และขณะก่อสร้างก็สร้างความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่น กลิ่น ซึ่งประชาชนได้ร้องเรียนไปหลายครั้งแต่ไม่ได้รับการแก้ปัญหา

พร้อมยกกรณีตัวอย่าง ทั้งการอนุมัติผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ ให้กับโครงการคอนโดมีเนียม การปรับปรุงถนนในซอยพหลโยธิน 11 ที่ตัดต้นไม้ใหญ่สองข้างทาง รวมถึงขนาดความกว้างของถนนในการก่อสร้างอาคารสูง 20-30 ชั้น ไม่เกิน 10 เมตร ตามกฎหมายควบคุมอาคารด้วย ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ประกาศผลรังวัดถนนดังกล่าว หรือยับยั้งการก่อสร้างอาคาร

ทั้งนี้ ทางชุมชนพญาไท ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง เพราะไม่ต้องการฟ้องศาลปกครอง ซ้ำรอยกรณีคำสั่งรื้อถอนอาคารสูงในซอยร่วมฤดีก่อนหน้านี้

TAG : ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบตึกสูงตึกสูงพรบ ควบคุมอาคาร