เรื่องจริงผ่านจอ - ฟื้นวิกฤตไม้หอม ผู้พิทักษ์กฤษณา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เรื่องจริงผ่านจอ 16 พฤศจิกายน 2560 - ฟื้นวิกฤตไม้หอม ผู้พิทักษ์กฤษณา

ไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบัน ปัญหาการลักลอบตัดต้นไม้ยังไม่หมดไปจากสังคมไทยของเรา ป่าร้างพื้นที่เหลือเพียงแต่ซากตอยืนตระหง่านไร้ใบ ยิ่งเป็นไม้ราคาแพงอย่างพวกไม้กฤษณาแล้ว คงไม่พ้นมือพวกมอดไม้อย่างแน่นอน แต่มีชายคนหนึ่งที่อุทิศชีวิตกว่าครึ่งชีวิตในการวิจัยและอนุรักษ์ต้นกฤษณาให้คงอยู่คู่กับพื้นป่ามานานกว่า 30 ปี เขาพยายามหยุดวงจรการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเปรียบเสมือนการฆ่าช้างเพื่อเอางา ด้วยให้ความรู้กับชาวบ้านให้ได้รู้จักกับไม้กฤษณาอย่างแท้จริง และยังสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับพวกเขาอีกด้วย ไปติดตามชีวิตของชายผู้พิทักษ์ไม้กฤษณาคนนี้

TAG : เรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอ 16 พฤศจิกายน 2560เรื่องจริงผ่านจอ ฟื้นวิกฤตไม้หอม ผู้พิทักษ์กฤษณา