Iron Chef Thailand เชฟกระทะเหล็ก 18 พ.ย.60 ตีนไก่

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายการ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย (Iron Chef Thailand)
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
วัตถุดิบหลัก : ตีนไก่

TAG : Iron Chef Thailandเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย18 พฤศจิกายน 2560เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย ตีนไก่ตีนไก่