เปิดตัวพรีเซนเตอร์ EST PLAY 'TAEYONG&TEN' ช่วง TALK

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

171127 เปิดตัวพรีเซนเตอร์ EST PLAY 'TAEYONG&TEN' ช่วง TALK
*** DO NOT Reupload ***

Facebook : https://www.facebook.com/TemTemTown
Website : http://temtem.bugaboo.tv

TAG : ESTEST PLAYestPLAYbingsuTAEYONG_TENTAEYONGTENแทยงเตนล์เอสเอส เพลย์