เปิดตัวพรีเซนเตอร์ EST PLAY 'TAEYONG&TEN' ช่วง Play Game

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

171127 เปิดตัวพรีเซนเตอร์ EST PLAY 'TAEYONG&TEN' ช่วง Play Game
*** DO NOT Reupload ***

Facebook : https://www.facebook.com/TemTemTown
Website : http://temtem.bugaboo.tv

TAG : EST PLAYestPLAYbingsuTAEYONG_TENเอสเอส เพลย์เตนล์แทยงNCT