พระราชทานพวงมาลาและดินฝังร่างสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพวงมาลา และดินพระราชทานฝังร่างนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการในพระองค์ฯ เชิญพวงมาลาพระราชทาน และดินพระราชทานฝังร่างนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ที่มัสยิดท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ในพิธีฝังนายสุรินทร์ มีนายอาศิล พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นผู้นำละหมาดญานาซะฮ์ ตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีครอบครัว คณะทูตานุทูต บุคคลสำคัญทางการเมือง นักวิชาการ ตลอดจนผู้ที่เคารพนับถือนายสุรินทร์เข้าร่วมเคารพศพ

นายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ผู้ชักนำนายสุรินทร์ เข้าสู่แวดวงการเมือง กล่าวชื่นชมนายสุรินทร์ มีความขยัน ความตั้งใจ จนประสบความสำเร็จในการทำงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงได้รับการยกย่องจากนานาชาติอีกด้วย

ขณะที่ นายกรัฐมนตรี กล่าวยกย่องนายสุรินทร์ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีอุดมการณ์ที่หาได้ยากในแวดวงการเมือง รวมทั้งเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมาอย่างยาวนาน จนเป็นที่ยอมรับของทั้งคนไทยและต่างประเทศ ดังนั้นไม่ใช่การสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศเท่านั้น แต่ถือเป็นความสูญเสียของสังคมโลก จึงขอให้คนไทยนำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไป

สำหรับผลงานที่สำคัญของนายสุรินทร์ ในฐานะเลขาธิการอาเซียน นอกจากประสานงานในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้ว ยังประสานงานส่งทหารเข้าร่วมรักษาสันติภาพที่ ติมอร์ตะวันออก ทำให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องในเวทีโลก

TAG : สุรินทร์ พิศสุวรรณเลขาธิการอาเซียนพวงมาลาพระราชทานดินพระราชทาน