ถือฤกษ์ดี 1 ธ.ค.!! ครม.ประยุทธ์ 5 เริ่มเข้าทำงานวันแรก

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - รัฐมนตรีใหม่ประจำทำเนียบรัฐบาลเริ่มเข้าทำงานวันแรก โดยบอกพร้อมน้อมนำกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ  

รัฐมนตรีทำงานในทำเนียบรัฐบาล ทั้งพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าทำงานวันแรก โดยเริ่มจากสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นสิริมงคลในการเข้าปฎิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ รัฐมนตรีต่างบอกจะน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ และปรับใช้กับการทำงาน โดยจะมุ่งมั่นทำงานด้วยความซื่อสัตย์ พัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความสุข พร้อมระบุจะตั้งใจทำงานอย่างดีที่สุดในเวลาที่เหลืออีก 1 ปี นับจากนี้

รัฐมนตรีใหม่ที่รับผิดชอบงานด้านสังคม ได้เริ่มเข้าทำงานในวันนี้เช่นกัน โดยพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำถึงงานด่วนที่ต้องเร่งทำ คือการพิสูจน์สัญชาติแรงงานเพื่อนบ้านให้เสร็จก่อนสิ้นปีนี้ ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานเมียนมา จังหวัดสมุทรปราการ เป็นแห่งแรก พบว่าศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานขาดผู้ประสานสั่งการให้งานมีเอกภาพและรวดเร็วขึ้น ซึ่งหลังจากนี้จะแต่งตั้ง "ผู้จัดการศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานเพื่อนบ้าน"

ด้าน พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายนโยบายให้ข้าราชการทุกคนสานต่องานเดิมที่ได้วางแผนไว้แล้ว โดยเฉพาะการดูแลคนทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก สตรี คนชรา ให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ

ขณะที่ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็เน้นสานต่องานเดิมที่เคยวางมาตรฐานพัฒนาการท่องเที่ยวไว้แล้ว พร้อมเน้นการซ่อมแซมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ และบริหารจัดการรายได้จากการท่องเที่ยว 20 เปอร์เซ็นต์ให้ถึงประชาชนมากขึ้น

ขณะที่ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนใหม่ พร้อมด้วยนายลักษณ์ วจนานวัช และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร 2 รัฐมนตรีช่วยว่าการคนใหม่ ได้เข้าทำงานที่กระทรวงเป็นวันแรก โดยกล่าวว่าจะเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และดูแลราคาผลผลิตเกษตร ไม่ให้ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต

พร้อมยืนยันว่า จะเร่งแก้ปัญหาราคายางพาราขณะนี้ โดยจะนำยางพาราในสต็อก 100,000 กิโลกรัม ไปใช้ในหน่วยงานราชการ ไม่นำออกมาขายแข่งขันในตลาดแน่นอน เพราะจะยิ่งทำให้ราคาตกต่ำ

และใน 3 เดือนแรก จะพิจารณามาตรการที่ทำอยู่ มาตรการที่ดีอยู่แล้วก็จะผลักดันและต่อยอดให้เกิดประโยชน์ ส่วนมาตรการที่ยังไม่ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหา จะปรับปรุงหรือหามาตรการใหม่เข้ามาเสริม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรมากที่สุด

ทั้งนี้ ได้แบ่งงานให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการ โดยให้ นายลักษณ์ ดูแลเรื่องผลผลิตและราคาตลาดสินค้าเกษตร ส่วน นายวิวัฒน์ ดูแลการวางแผนการผลิต และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับเกษตรกร

ขณะที่ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คนใหม่ ซึ่งเข้าทำงานที่กระทรวงวันแรก กล่าวถึงเรื่องเร่งด่วนที่จะทำ คือการเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณและบงกช เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยจะเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาหารือ เพื่อหาข้อสรุปเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ส่วนเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ โดยเฉพาะที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ขอเวลาหารือก่อนว่าจะเดินหน้าหรือยุติโครงการ เพราะการจัดหาไฟฟ้าในภาคใต้เป็นเรื่องสำคัญ อาจกระทบต่อการท่องเที่ยวในภาคใต้ได้

TAG : รัฐมนตรีใหม่รัฐมนตรีใหม่ทำงานวันแรกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี