ผู้สูงอายุเริ่มทยอยบริจาคเบี้ยยังชีพวันแรก

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ผู้สูงอายุเริ่มทยอยแจ้งความประสงค์บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุบ้างแล้ว

วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนร่วม "โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ" เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ซึ่งก็มีผู้สูงอายุทยอยมาแจ้งความประสงค์ขอบริจาคเบี้ยยังชีพ โดยที่สำนักงานเขตบางพลัด มีผู้สูงอายุมายื่นเรื่องขอบริจาคเบี้ยยังชีพแล้ว 3 ราย แต่ก่อนจะเริ่มโครงการได้มีผู้สูงอายุบางส่วนแสดงความจำนงขอยกเลิกสิทธิ รับเบี้ยผู้สูงอายุบ้างแล้ว

ในส่วนของกรมกิจการผู้สูงอายุ ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ หรือเครือข่ายลงพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศ มาร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพมากขึ้น ซึ่งมั่นใจว่าจะมีไม่ต่ำกว่า 500,000 คน ที่ร่วมบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุที่มาแสดงความประสงค์บริจาคเบี้ยยังชีพต่างบอกว่า ไม่ได้มีภาระเลี้ยงดูลูกหลานอะไรอีกแล้ว และพอมีเงินบางส่วนดูแลตัวเองจึงอยากช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย

TAG : บริจาคเบี้ยยังชีพโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ