นายกรัฐมนตรี กำชับทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้รวดเร็วที่สุด

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - นายกรัฐมนตรี กำชับทุกภาคส่วนบูรณาการ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้รวดเร็วที่สุด

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงประชาชนที่ประสบอุทกภัย และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการช่วยเหลือ สำรวจความต้องการเร่งด่วนของผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วลดความเดือดร้อนในพื้นที่
              
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หรือ ปภ. ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 9 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี สงขลา ยะลา พัทลุง ตรัง สตูล นราธิวาส นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานีโดยประสานกับจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ นำถุงยังชีพไปแจกจ่ายอย่างต่อเนื่อง จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแผนเผชิญเหตุ นำเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เต็นท์ที่พัก รถผลิตน้ำดื่ม รถไฟฟ้าส่องสว่าง รถบรรทุก รถสุขาเคลื่อนที่ เรือท้องแบนและเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังสู่ลำน้ำสายหลัก

ผู้ประสบอุทกภัย ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ โทรศัพท์สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้ การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

TAG : อุทกภัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสายด่วนนิรภัย 1784