กระทรวงแรงงาน ตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง ตรวจสอบขบวนการเก็บค่าหัวคิวแรงงานเพื่อนบ้าน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง แก้ปัญหาแรงงาน พร้อมเดินหน้าตรวจสอบขบวนการเก็บค่าหัวคิวแรงงานเพื่อนบ้าน

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย และทิศทางในการปฏิบัติราชการประจำปี 2561 โดยเน้นย้ำนโยบายเร่งด่วน ขอให้เจ้าหน้าทีเร่งรัดดำเนินการเอกสารของแรงงานเพื่อนบ้านที่ยังไม่ถูกต้องให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 มีนาคม ปีหน้านี้ รวมถึงส่งเสริมการฝึกทักษะแรงงานให้เท่าเทียม มีการจ้างงานผู้สูงอายุ การเข้าถึงระบบหลักประกันสังคม และการคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ
             
ขณะเดียวกันสั่งให้ยกระดับ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง หรือ ศปก.ขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์ควบคุมสั่งการ แก้ปัญหาแรงงานทั้งระบบ และเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานสากล
             
พลตำรวจเอกอดุลย์ ยังกล่าวถึงกรณีการแก้ปัญหาขบวนการเก็บค่าหัวคิว หรือ รับส่วยแรงงาน ว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องแก้ไขเรื่องนี้อย่างเต็มที่และจะเสนอเปิดตู้ ปณ. ให้ส่งเรื่องร้องทุกข์มายังกระทรวง เช่นเดียวกับเรื่องการขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ที่ได้รับข้อเสนอนำมาศึกษาอย่างรอบด้าน

TAG : กระทรวงแรงงานหัวคิวแรงงานศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง