องค์กรสตรี ยื่น 7 ข้อเสนอ ออกมาตรการแก้ปัญหาผู้เสียหายที่ถูกกระทำความรุนแรง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - องค์กรสตรียื่น 7 ข้อเสนอ ขอให้ออกมาตรการแก้ปัญหาผู้เสียหายที่ถูกกระทำความรุนแรง

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมย์ร่วมกับบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง มูลนิธิพิทักษ์สตรี และมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม จัดกิจกรรมปลุกพลังใจและเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นของกลุ่มผู้หญิงที่เผชิญปัญหาความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงในครอบครัว เพื่อสะท้อนปัญหาให้เกิดการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันได้ยื่น 7 ข้อเสนอต่ออธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรง เนื่องจากแต่ละปีจะมีผู้หญิงถูกกระทำความรุนแรงมาขอรับคำปรึกษาที่บ้านพักฉุกเฉิน ปีละประมาณ 300 ราย ถือว่าเป็นจำนวนที่สูงมาก

โดย 7 ข้อเสนอ ได้แก่
1.การขอให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่บริการให้ความช่วยเหลือ รีบดำเนินการทันที โดยไม่มองว่าเป็นเรื่องของสามีภรรยา
2.ให้ออกมาตรการคุมประพฤติบุคคลที่กระทำความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ
3.ให้โรงพยาบาลดำเนินการตรวจ DNA ให้ผู้หญิงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ และถูกข่มขืน
4.ภาครัฐควรจัดหาทนายความให้คำปรึกษา และต่อสู้คดี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
5.จับให้มีกองทุนสนับสนุนการสร้างอาชีพระหว่างต่อสู้คดี เพื่อฟื้นฟูเยียวยา
6.จัดให้มีหน่วยงานอบรมด้านกฎหมายและสิทธิ ในระหว่างฟื้นฟูเยียวยา
7.หลังจากยื่นข้อเสนอแล้ว ขอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

TAG : องค์กรสตรีกระทำความรุนแรงกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิง