เดินหน้าประเทศไทย - ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เริ่มต้นที่ครอบครัว

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เริ่มต้นที่ครอบครัว

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
พิธีกร : ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์, บัวบูชา ปุณณนันท์
แขกรับเชิญ : เลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 2 ธค 60ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เริ่มต้นที่ครอบครัวณัฐชนน อาภาศรีรัตน์บัวบูชา ปุณณนันท์เลิศปัญญา บูรณบัณฑิตอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว