ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมรับผู้โดยสารช่วง High Season คาดเพิ่มขึ้น174,000 คนต่อวัน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ช่วงวันที่ 29 ตุลาคมปีนี้ ถึง 24 มีนาคมปีหน้า เป็นช่วง High Seasonเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของประเทศไทย คาดว่าปีนี้จะมีผู้โดยสารเดินทางจำนวนมาก เฉลี่ยวันละ 174,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22.2 % จะมีเที่ยวบินรวม 143,238 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 975 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 7.2 %

โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้รองรับผู้โดยสารที่จะเข้ามาจำนวนมาก ทั้งบริการที่จอดรถยนต์หลายโซน และยกเว้นค่าจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง 3 วันขึ้นไป พร้อมกับจัดระบบคิวรถแท็กซี่, รถเช่า, รถ Limousine และรถตู้โดยสาร ให้เพียงพอรับผู้โดยสาร

นอกจากนี้ ได้ประสานกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง ให้เพียงพอกับปริมาณผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลา และมีเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ สำหรับผู้โดยสารสัญชาติไทย และสัญชาติสิงคโปร์ สามารถผ่านจุดตรวจหนังสือเดินทางได้เร็วขึ้น

รวมทั้งเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์ต่างๆ และเพิ่มเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้โดยสารตามจุดต่างๆ โดยส่วนผู้โดยสารขาออกมีเครื่องเช็คอินอัตโนมัติ 15 สายการบิน ไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวใช้บริการที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

TAG : ช่วง High SeasonHigh Season